Radions historia

Radions historia

Året var 1895 då italienaren Marconi började experimentera med alstring och mottagande av radiosignaler. Utrustningen han använde sig av var densamma som andra uppfinnare använde sig av, men Marconi lyckades med att nå längre än någon annan tidigare lyckats med. Året därefter, 1896, var han först i världen med att få patent på sitt system för den trådlösa telegrafin. Fem år senare, 1901, lyckades han med att sända en signal från England (Cornwall) till Kanada (New Foundland), vilket är en 3 500 kilometer lång sträcka.  Det var inte bara Marconi som försökte hitta sätt för att få fram konstgjorda radiovågor. Fysikern Heinrich Hertz ägnade sig åt att undersöka ljusets egenskaper och lyckades vid ett par tillfällen med att transformera tillräckligt med spänning för att små blixtar skulle skickas iväg genom luften. Ytterligare en man vid namn Ferdinand Braun, sysselsatte sig med att förbättra Marconis uppfinning genom att använda ett spolsystem som förbättrade mottagningen av radiovågorna.

Marconi och Braun delade 1909 på Nobelpriset i fysik, och representerade då alla de som på något sätt hade bidragit till upptäckten av radiovågor.  

Från 1909 och framåt

Fram till slutet av 1:a världskriget var det många som experimenterade med att sända via hemgjorda mottagare och radiosändare av olika slag. Kommande år skedde en drastisk och snabb utveckling, och runt 1930 kom radion att bli ett fullt ut ut utvecklat massmedium i USA, och på väg att bli så även ute i världen.

I det militära kom radion att användas likt privatradion. Det var först med lokalradions intåg på 1970-talet som radion fick högre status och användes som kommunikationsmedel i allt större utsträckning. Men det är inte enbart inom det militära man använder transportabla apparater allt mer, utan även inom polisen och räddningstjänsten eftersom ett av radions främsta användningsområden är för nödsituationer då man behöver tillkalla förstärkning och/eller hjälp. 

Naturligtvis har radion en oerhört stor betydelse för det fria och det offentliga samtalet. Tillsammans med tv och dagspress är radio en av de kommunikationskanaler som påverkar oss människor allra mest. 

Radio i Sverige

1907 bestämdes det att gemene man behövde tillåtelse från kungen för att få använda sig av en trådlös radioanläggning. Under 1920-talet började man med försökssändningar på olika platser runt om i landet och 1922 sände Telegrafverket radio på försök för första gången ifrån Stockholm. Samma år började Svenska Radioaktiebolaget också med försökssändningar, även de ifrån Stockholm.

Det dröjde dock till 1/1 1925 innan Radiotjänst startade sina sändningar, vars första radioman hette Sven Jerring. Denne man, som idag är en ikon inom svensk media, blev oerhört populär och sågs på allt från vykort till marsipanbakelser.  

Första sändningen från Raditjänst gick ut direkt, då möjligheterna att spela in program i förväg kom först 1932, då på lackskiva. Under 1950-talet gjorde så bandspelaren entré. 1957 blev Radiotjänst istället Sveriges Radio, och man fick monopol på såväl radio- som TV-sändningar i Sverige.

En annan radio, och så småningom Tv-profil, som kom att betyda mycket för journalistiken i Sverige var Lennart Hyland. Han började sin journalistiska bana i lokalpressen, bland annat i hemorten Tranås. Från Tranås kom han till Karlskoga och deras lokala tidning, där han främst etablerade sig som social- och sportreporter.